INHOUD PAKKET

Zelf starten met Nederlands is het officiële zelfstudiepakket ter voorbereiding op een verblijf in Nederland als arbeidsmigrant uit Bulgarije, Polen en Roemenië. Hierin zit alles wat u nodig hebt om te leren lezen, luisteren, spreken en schrijven in het Nederlands. Daarnaast krijgt u praktische informatie over werken en wonen in Nederland.

Het pakket is verkrijgbaar in drie talen:

  1. Bulgaars
  2. Pools
  3. Roemeens

Dit pakket is speciaal ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In het pakket zitten de volgende materialen die u voor zelfstudie kunt gebruiken:

  1. een handleiding voor het zelfstudiepakket in het Nederlands met vertaling in de hulptaal
  2. de dvd met de film over Nederland
  3. het lesboek Kennis van de Nederlandse Samenleving behorende bij de film
  4. het werkboek Zelf starten met Nederlands met 2 audio-cd’s
  5. de dvd met het digitale oefenprogramma
  6. een inlogcode voor het online oefenprogramma